Langt de fleste spørgsmål i undersøgelsens spørgeskemaer går på, hvordan forkyndelsen er, ikke på, hvordan den bør være. Alligevel søgte vi svar på spørgsmålet: Hvad er de vigtigste kendetegn på god forkyndelse?

For at få svar på dette spørgsmål lod vi begge grupper skrive tre ord eller korte sætninger i prioriteret rækkefølge. Respondenternes mange ord og korte sætninger er blevet kondenseret. Derefter er det regnet ud, hvilke kategorier der fremkommer hyppigst som 1., 2. og 3. prioritet.

Generelt er der en påfaldende enighed mellem tilhørere og forkyndere om, hvad der kendetegner god forkyndelse. Det ses af, at de fem højest-scorende kategorier er de samme for tilhørere og forkyndere, nemlig:

Bibeltro/Tekstnær/Bibelfunderet (1. prioritet hos både tilhørerne og forkynderne)

Relevant/Vedkommende/Nutidig/Aktuel (2. prioritet hos både tilhørerne og forkynderne)

Troen på Jesus/Jesu gerning for os/Kristus-centreret (4. prioritet hos tilhørerne og 3. prioritet hos forkynderne)

Personlig/Varm/Levende (3. prioritet hos tilhørerne og 5. prioritet hos forkynderne)

God retorik/Pædagogisk/Tydelig (5. prioritet hos tilhørerne og 4. prioritet hos forkynderne)

Desuden samler de øvrige kategorier sig også om det samme for tilhørere og forkyndere, idet fem kategorier er fælles om at optræde på en af de sidste syv positioner. To kategorier skiller sig ud hos tilhørerne, og to andre skiller sig ud hos forkynderne:

Provokerende/Udfordrende, der i denne sammenhæng er tænkt som et positivt kendetegn, opnår sjette prioritet hos tilhørerne, mens den ikke opnår prioritet hos forkynderne. Dette kan være et signal til forkynderne om, at de – i positiv forstand – gerne må være mere provokerende og udfordrende, når tilhørerne skal sige det!

Efterfølgelse/discipelskab opnår 11. prioritet hos tilhørerne, mens den hos forkynderne opnår 13. prioritet og dermed lige akkurat ikke er med i oversigten.

Hos forkynderne opnår Lov og evangelium 9. prioritet og Målgrupperettethed 10. prioritet, mens disse to grupper ikke er blandt de 12 højest scorende hos tilhørerne.

I projektets grundlagsdokument udviklede vi en definition på god forkyndelse, der lyder sådan:

Bibelsk, frigørende og forpligtende forkyndelse med henblik på hverdagen og evigheden.

Tilhørernes og forkyndernes forståelse af god forkyndelse ligger tæt op ad tre af de fem hovedord i projektets definition, nemlig bibelsk, frigørende og hverdagen. Det må nemlig formodes, at der er et stort sammenfald mellem det frigørende og Kristus-centreret forkyndelse med fokus på, hvad Jesus har gjort.

De to sidste ord i projektets indledende definition – forpligtende og evigheden – ser derimod ikke ud til at være højt prioriteret i tilhørernes og forkyndernes opfattelse af, hvad der kendetegner god forkyndelse. Det forpligtende – hermed tænkes på efterfølgelse og discipelskab – opnår dog 11. prioritet hos tilhørerne. Evigheds-dimensionen optræder ikke, men den kan dog ligge skjult i Bibeltro/ Tekstnær/ Bibelfunderet og Troen på Jesus/Jesu gerning for os/Kristus-centreret.

Alligevel er det tankevækkende, at efterfølgelsesaspektet og evighedsaspektet står så svagt i såvel tilhørernes som forkyndernes opfattelse af, hvad der kendetegner god forkyndelse. Ikke mindst, når det også viste sig i undersøgelsen, at disse to aspekter står svagt i den forkyndelse, som faktisk finder sted.

Du kan dykke mere ned i opfattelsen af, hvordan forkyndelsen bør være i projektrapportens kapitel 4. Download hele rapporten her.