Der finder altid en vurdering af forkyndelsen sted. I Projekt God Forkyndelsen er den blot sat i system. Den mere hverdagslige vurdering af forkyndelsen kan have sin værdi; men den er også subjektiv. At foretage en empirisk undersøgelse kan have sin værdi, fordi den bidrager med evidens og præcision, der kvalificerer vurderingen og objektiverer den til en vis grad.

Det er vort håb, at også organisationer og kirkelige sammenhænge, som ikke direkte har været en del af projektet, vil kunne få glæde og inspiration af rapporten, som er skrevet i forbindelse med undersøgelsen (find link nederst på siden). Rapporten er skrevet til alle, der interesserer sig for kristen forkyndelse, men i særdeleshed dem, der har ansvar for den: Lokale og nationale ledere og forkyndere samt uddannelsesinstitutioner – fx bibelskoler og teologiske uddannelsessteder. Men rapporten er også skrevet til tilhørere, idet vi er overbevist om, at ikke blot forkynderne har ansvar for at fremme god forkyndelse. Det har tilhørerne i høj grad også.

Rapporten er blevet til på den måde, at først er de kvantitative data samlet og analyseret. Disse er blevet fortolket og vurderet, og der er foretaget foreløbige konklusioner. Derefter er de kvalitative data inddraget og indarbejdet, og de endelige konklusioner er foretaget.

Vi ser ikke det at foretage en sådan undersøgelse som et forsøg på ”at gå Helligånden i bedene”. Vi er os bevidst, at vi kun kan analysere forkyndelsens håndværksmæssige side. Men så sandt som enhver forkyndelse også har en menneskelig side, er det så også legitimt at foretage en undersøgelse – blot man hele tiden holder sig for øje, at Helligåndens virke er det afgørende for at skabe det, som budskabets giver, Gud, vil.

På disse sider vil du finde hovedpunkter fra rapporten. Download og læs rapporten i sin fulde længde her.

Der er også fremstillet en pixi-bogsudgave af rapporten. Den kan du downloade her.