Tidslinjen skaber helhed

|Kurt Kristensen, regionsleder i Indre Mission|

 

 

Kurt KristensenFår jeg nu det hele med? Sådan kan forkynderen spørge. Eller programudvalget, der skal planlægge forkyndelsen i et mødefællesskab.

Der kan være forskellige sammenfatninger at måle helheden i forkyndelsen på. Tro, håb og kærlighed. Lov og evangelium. Fader, Søn og Helligånd. Trosbekendelsen. Kirkeåret …

Jeg vil pege på tidslinjen som vigtig, fordi mange ting i forkyndelsen falder på plads, når vi er opmærksomme på tidslinjen.

Ensporet forkyndelse

Hvad sker der fx, hvis jeg anskuer alting ud fra skabelsen og glemmer faldet? Så er skyld og skam udelukkende et psykisk problem, og talen om en frelser er irrelevant.

Eller hvis min horisont er nuet, og hvordan jeg oplever troen lige nu. Hvor bliver så den store sammenhæng af, at jeg er et menneske med en evighed foran mig?

Tidslinjen

Bibelen er en lang fortælling om tidslinjen fra skabelse til evighed. Det skal forkyndelsen i sin helhed også være.

  • Skabelsen. Jeg kommer et sted fra. Jeg har et ophav. Gud gør med rette krav på mit liv. Skaberen kan ikke få sit menneske ud af hovedet, for han elsker os. Vi er skabt med gode rammer for livet som menneske.
  • Faldet. Alt er gennemsyret af faldet. Skylden er en virkelighed. Det er en kamp at leve i faldets verden. Døden er den bitre følge af faldet.
  • Gud gav sin søn. Han blev et menneske som os. Døde på et kors for os. Opstod af graven foran os. Gud har ikke sluppet de gode planer fra skabelsen, men givet sin egen søn som en vej ud af faldets virkelighed.
  • På den vej må jeg leve her mellem Jesu himmelfart og genkomst. I kraft af dåben, i troens gave, i tjeneste, efterfølgelse og mission. På et fundament fra skabelsen og Jesu kors. Med ansigtet rettet fremad.
  • Jesus kommer. Livet på jorden får ende. Alle skal træde frem for verdens herre og dommer.
  • Evigheden er en virkelighed. Alle mennesker har en tid på jorden og derefter en evighed uden ophør. Under Guds dom, borte fra hans kærlighed. Eller i evig glæde og fælleskab med Gud.
En rød tråd

Uden tidslinjen bliver forkyndelsen skæv. Men er tidslinjen den røde tråd, bliver forkyndelsen målrettet.
Ikke sådan, at alt skal med hver gang. En forkyndelse skal sikkert kun rumme ét emne. Men tidslinjen må klinge med som horisont og give forkyndelsen retning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.