Her under finder du optagelserne med Lars Dahle, Sigurd Grindheim samt Per Damgaard Pedersen. Du har mulighed for at lytte til dem her på siden, eller du kan downloade dem og tage dem med dig. Du finder ligeledes slides fra Lars Dahles foredrag, billederne som Per Damgaard Pedersen brugte i sin forkyndelse samt materiale fra workshops. (Husk at være tålmodig – både ved indlæsning af side og ved download. Lydfilerne fylder en del.)

Lars Dahles foredrag:

Lars Dahles første lektion: “Forkyndelsen er kommunikation”

Download lydfilen til første lektion her.

Download slides til første lektion her.

Lars Dahles anden lektion: “Forkynderen som apologet”

Download lydfilen til anden lektion her.

Download slides til anden lektion her.

Lars Dahles tredje lektion: “Internationale trends i forkyndelsen”

Download lydfilen til tredje lektion her.

Download slides til tredje lektion her.

Sigurd Grindheims bibeltimer:

Sigurd Grindheims første bibeltime: Guds kongedømme i Gamle Testamente

Download lydfilens til første bibeltime her.

Sigurd Grindheims anden bibeltime: Guds kongedømme i evangelierne

Download lydfilen til anden bibeltime her.

Sigurd Grindheims tredje bibeltime: Guds kongedømme hos Paulus

Download lydfilen til tredje bibeltime her.

Per Damgaard Pedersens prædikener:

Per Damgaard Pedersens første prædiken

Download lyden til første prædiken her.

Download billedet her.

Per Damgaard Pedersens anden prædiken

Download lyden til anden prædiken her.

Download billedet her.

Materiale fra workshops:

Slides fra Daniel Præstholms og Simon Hauge Lindbjergs workshop (B) om ung forkynder kan downloades her.

Mindmap fra Arne Pedersens workshop (nr. 1) om forkyndelse som kommunikation kan downloades her.

Slides fra Anne-Kathrine Thunbo Pedersens workshop (nr. 3) om mission kan downloades her.

Præsentationen fra Noa Szilas’ workshop (nr. 7) om krop og stemme i forkyndelsen kan findes her.

Slides fra Margunn Dahles workshop (nr. 8) om forkyndelsen som dobbelt lytning kan downloades her.