Projekt God forkyndelse tog sin begyndelse i august 2013. Det var Kristent Pædagogisk Institut, som tog initiativ til undersøgelsens begyndelse ved at kontakte en række organisationer, som befinder sig i den mere konservative del af det kirkelige landskab i Danmark. 11 organisationer takkede ja til at være med.

Målet har siden starten været – på empirisk grundlag – at vurdere den forkyndelse, som finder sted i de 11 organisationers bagland, og på baggrund heraf svare på, hvad der kendetegner god forkyndelse i 2010-erne samt inspirere til, hvordan vi får mere god forkyndelse. Ud fra en grundlæggende overbevisning om, at kristen forkyndelse er – og fortsat bør være – en livsnerve i disse organisationers virke.

De 11 organisationer som har stået bag undersøgelsen er: Dansk Bibel-Institut, Den Danske Israelsmission, Evangelisk Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Netværk, Indre Mission, Kristeligt Forbund for Studerende, Kristent Pædagogisk Institut, Luthersk Mission, Luthersk Missions Børn og Unge, Menighedsfakultetet samt Ordet og Israel.

Alle 11 organisationer har valgt en repræsentant til en styregruppe, som har mødtes tre gange siden undersøgelsens begyndelse. Ud af disse 11 valgte man fire personer til et forretningsudvalg, som skulle lede projektet. Carsten Hjorth Pedersen fra KPI har været den daglige leder af Projekt God Forkyndelse. Derudover har Kurt Kristensen fra IM, Reidar Puggaard Poulsen fra LM samt Arne Pedersen fra Israelsmissionen siddet med i FU.

Yderligere info og resultater kan findes under menupunktet “Undersøgelsen”.