Evighedsdimension – fup eller fakta?

|Jens Ole Christensen, generalsekretær, Luthersk Mission|

 

 

JOCDet er kun ganske få resultater af ”God forkyndelse- undersøgelsen”, der er blevet offentliggjort på nuværende tidspunkt.

Men én ting står mig klart ud fra det, vi har set indtil videre: Den kommer til at udløse en drøftelse af spørgsmålet om evighedsdimensionen i forkyndelsen.

Altså det forhold at det meste af vores tilværelse ifølge Bibelen ligger efter døden, at Jesu opstandelse er afsættet til de kristnes håb om at vi selv skal opstå, og den tydelige bibelske tale om, at der er to mulige resultater af vores liv på denne jord: Evig frelse og evig fortabelse.

Når jeg siger med så stor sikkerhed, at den drøftelse bliver vi nødt til at føre, skyldes det et par tankevækkende ujævnheder i resultaterne:

Tæt ved 80% af både tilhørere og forkyndere er enige om, at der er en tydelig evighedsdimension i forkyndelsen.
Men tallene indeholder nogle forskelle: Mens i omegnen af 85% af besvarelserne i landmiljøerne svarer ja til en tydelig evighedsdimension, er det kun ca. 70% i storbyerne.

Dette kan måske forklares ved forskellige betoninger i forkyndelsen i forskellige miljøer – selv inden for vores relativt små bevægelser og kirkelige miljøer.

Det er også interessant, at jo længere erfaring tilhørere og forkyndere har, desto mere evighedsdimension finder de i den forkyndelse, de hører og selv leverer.

Dette lader sig næppe forklare ved forskelle i forkyndelse i forskellige miljøer i landet. Det må nødvendigvis handle om ører, der hører de samme ord forskelligt!

Hvad skyldes de forskelle i måden at høre på?

Er der noget, som i dag mest siges i koder, og som nye tilhørere ikke hører?

Er der nogle som primært hører det, de forventer at høre?

Den anden – og langt mere dramatiske – ujævnhed i undersøgelsen er, at mens ca. 80% af tilhørere og forkyndere finder en tydelig evighedsdimension i forkyndelse afslører analysen af de indleverede 138 manuskripter, at kun 36 % af dem i meget høj grad har en evighedsdimension. Faktisk vurderes 47% i lav grad at have evighedsdimension.

Det vi er nødt til at drøfte kan formuleres således:

Er vi miljøer, der fupper os selv?

Bilder vi os ind,, at der er stor evighedsdimension i forkyndelsen i vores miljø, mens udviklingen – bag om ryggen på os selv – går i en anden retning?

Eller: Er det udtryk for at hvis f. eks. 30% af prædikerne stærkt betoner evighedsdimensionen, så opleves det faktisk følelsesmæssigt som meget. For evigheden er jo vitterlig stærkt og påtrængende stof.

Eller: Afspejler dette i virkeligheden en variation i de bibelske tekster selv?

Jeg gad ærlig talt godt vide, hvad en analyse af de bibelske tekster ville vise om hvor stor %-del af dem, der har det vi forstår ved ”tydelig evighedsdimension”?

For forkyndere er jo ikke kaldet til at ride kæpheste, men til at aflytte teksternes budskab. Både deres enhedspræg og variation.

Og viderebringe begge dele.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.