Der forkyndes for lidt om evighed og mission

|Carsten Hjorth Pedersen, dagligleder af Kristent Pædagogisk Institut og Projekt God Forkyndelse|

 

 

CHPProjekt god forkyndelse tog for alvor sin begyndelse, da vi i februar ´14 udsendte to spørgeskemaer – et til tilhørere og et til forkyndere. Og fik en overvældende respons. 1785 tilhørere og 406 forkyndere valgte at svare.

Desuden har vi udvalgt 10 repræsentative forkyndere, som er blevet besøgt af Kirsten Juul Grube. Hun optog en af deres tale eller prædiken, hvorefter hun interviewede forkynderen og tre af hans/hendes tilhørere. Alt dette er siden blevet transskriberet, så vi har 158 sider tekst, der skal analyseres.

Projekt-rapporten er færdig senest i juni 2015. Men inden da vil vi gerne delagtiggøre denne blogs læsere i nogle af delresultaterne. Vi vil også gerne begynde en samtale om de generelle overvejelser over forkyndelsens form og indhold, som dette projekt afstedkommer.

De kommende måneder vil de 11 styregruppemedlemmer for projektet samt nogle af organisationernes ledere lægge op til information og debat på denne blog.

Velkommen til at læse med. Vi håber, mange vil blande sig!

Der forkyndes for lidt om evighed og mission

Et af spørgsmålene i undersøgelsen lyder sådan: Har forkyndelsen en tydelig evighedsdimension? Svarene fordeler sig sådan:

Ill1-blog-CHP

Tilhørere og forkyndere har altså stort set sammenfaldende vurdering: Evighedsdimensionen er markant i forkyndelsen. Men dog ikke lige så markant som ”Bibelsk forankring”, ”Guds kærlighed” og ”Kristi frelsesværk”, som ligger på ca. 97 % i kategorien ”I meget høj eller høj grad”.

Noget tyder altså på, at evighedsdimensionen, som kan siges at være et ”varemærke” for de kirkelige sammenhænge, som undersøges her, ikke fylder så meget i forkyndelsen, som man skulle forvente – og som den bør!?

Endnu ringere står det til med forkyndelsen til mission, idet tilhørere også blev bedt om at forholde sig til spørgsmålet: Opmuntrer forkyndelsen til mission? Svar:

Ill2-blog-CHP

Det er tankevækkende, at forkyndelsen til mission i de såkaldte ”missionsbevægelser” står så relativt svagt. Er det det spor, vi gerne vil være i? Hvis ikke, hvordan får vi så temaet mission mere ind i forkyndelsen – og dermed i levet liv og praksis?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.