Omkring forkynderens forberedelse skal følgende trækkes frem.

Grundig, åndelig forberedelse

Data viser, at forkynderne foretager en grundig og åndelig forberedelse af deres forkyndelse. 74 % bruger fem timer eller mere på at forberede en prædiken eller tale, der skal holdes for første gang. 80 % af forkynderne bruger hovedparten eller halvdelen af forberedelsestiden på at forstå eller grunde over de bibeltekster, der indgår i deres forkyndelse. 63 % sætter sig i høj eller meget høj grad ind i deres tilhøreres liv og situation. Og bøn til Gud er i høj eller meget høj grad en del af forberedelsen for 68 % af forkynderne. Det er opmuntrende tal – selv hvis forkynderne har bedømt sig selv lidt for optimistisk.

Der bør arbejdes med manusformer

Fordelingen af de foretrukne former for manus giver anledning til, at man i videreuddannelsen af forkyndere primært arbejder med ”det traditionelle manus”, men også har et udblik til stikordsmanuskript og mindmap, som kan hjælpe nogle forkyndere til at komme i bedre kontakt med tilhørerne, når prædikenen eller talen holdes.

Prædikenworkshop

Ideen med at samles med andre forkyndere med mellemrum for at præsentere prædikenudkast for hinanden kunne måske tages op på lokalt plan. Fordelen kunne være, dels at nybegyndere kunne ”læres op” i fællesskaber, dels at alle fik en større erfaring med at hjælpe, støtte og inspirere hinanden.

Læs mere i rapportens 11. kapitel. Download hele rapporten her.