Tak for mad!

|Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, fundraiser i KFS|

 

 

A-KTPSådan hørte jeg en fra menigheden sige til præsten en søndag efter gudstjenesten. Præsten forstod tilsyneladende godt hvad der blev ment, og sagde pænt velbekom. Tilhøreren uddybede ikke hvilken form for særlig næring, han havde fundet i dagens prædiken, blot dette: Tak for mad.

Jeg synes egentlig det var lidt ærgerligt for præsten. Han gik glip af den opmuntring det er at få indblik i hvordan Helligånden virker gennem det talte ord og når et lyttende menneskes hjerte. For en forkynder, der har brugt tid på bøn og forberedelse, må netop det være en gave.

I spørgeskemaundersøgelsen bag Projekt God Forkyndelse fremhæver tilhørerne særligt to kendetegn, som de finder vigtige for at en forkyndelse kan betegnes som god. Den skal være:

·         Bibelsk tekstnær

·         Relevant og vedkommende

At god forkyndelse karakteriseres ved at være bibelsk tekstnær tyder for det første på, at mange af os føler os mættet af en prædiken eller tale, der er solidt forankret i den bibelske tekst. Nogle vil sætte pris på et bibelteologisk krydderi med udblik for eksempel til Det Gamle Testamente eller til de paulinske skrifter. Andre oplever at små detaljer om tekstens historiske kontekst perspektiverer Jesu lignelser og understøtter forståelsen. Helt grundlæggende må god forkyndelse afspejle præmissen: at Bibelen er troværdig og sand.

Når god forkyndelse også karakteriseres ved at være relevant og vedkommende tyder for det andet det på at tiltale er vigtig. En prædiken skal nå os tilhørere, og vi skal mærke at Gud vil have os i tale. Det kan sikkert ske på lige så mange måder som der er mennesker, men det handler om at teksten, ordene, temaet sættes i forbindelse med vores liv og bliver til liv for os. At vi opbygges personligt, at vi opmuntres og udrustes til hverdagslivet som kristne.

Det kan efterlade en stille glæde at lytte til god forkyndelse. Og den der følelse af at det gjorde en godt. At man blev mættet med gode gaver. Man får lyst til at sige ’Tak for mad’. Men hvad med at bruge anledningen næste gang, du hører en god prædiken, til at liste to-tre ting op, som du blev særligt opbygget af. Det hjælper dig med at huske det hørte. Og måske kunne forkynderen opleve det som en opmuntring, hvis du delte dine tanker med vedkommende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.