God forkyndelse forandrer – altid

|Reidar Puggaard Poulsen, missionskonsulent, Luthersk Mission|

 

 

RPP”Når I lytter til brevet, skal I indstille jer på, at det kan forandre noget i jeres liv. Hvis I ikke er indstillet på det, kan det være lige meget med at lytte”. Sådan sagde Klaus Laursen fra bibelenlive.dk engang forud for recitation af Jakobs Brev fra det nye testamente. Jeg har siden hen tænkt over den udtalelse, og jeg tror, at det er rigtigt, men ikke stærkt nok. Det er ikke bare ’lige meget’, men værre end lige meget.

God forkyndelse er defineret ved at hente sit budskab fra de bibelske skrifter.

Derfor forandrer god forkyndelse – altid. Det hænger sammen med, hvem den Gud er, der taler igennem de bibelske skrifter.

God forkyndelse forandrer, fordi Gud frelser

At Gud fader ofrer sin egen søn for at frelse mennesker fra hans egen dom over menneskers syndige natur, demonstrerer, hvor resolut hans frelsesvilje er. Koste hvad det vil: mennesket skal reddes. Halve og hele kongeriger slår ikke til, han ofrer det, der fylder absolut mest i hans faderhjerte, han ofrer ham, der i evigheder har været genstand for hans dybeste kærlighed og største hengivenhed. Det budskab forandrer. Første gang, man hører det, anden gang, halvtredsindstyvende gang og trehundredesyvogfirsindstyvende gang. Og ja, vi registrerer forandringen i måske to procent af tilfældene, men forandringen sker hver gang, for de gode nyheder om Guds frelse vender aldrig tomt tilbage. Forkyndelse forandrer qua sit kraftfulde indhold.

God forkyndelse forandrer, fordi Gud er god

Et godt råd fra en kærlig og vis kvinde lytter vi gerne til, og hvis vi selv er kloge, handler vi efter det. Jeg fristes til at omformulere Jesus’ argument i Matt 7,10 til: ”Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode råd og vejledning, hvor meget snarere så ikke jeres fader som er i himlene.” Bør vi ikke handle efter vores gode himmelske fars ord? Jo mere vi erkender, at Gud er god, desto større indflydelse lader vi hans vejledning få på os. Senere i kapitlet beskriver Jesus en klog og en tåbelig mand. Man skal forestille sig, at de to mænd har det tilfælles, at de har lyttet til Jesu ord i bjergprædikenen. Forskellen på dem er ikke, hvor intenst de har lyttet, hvor rørt de har følt sig, hvor dygtigt de kan gengive talen, eller hvor meget de prædiker dens indhold for andre. Forskellen er, at den kloge handler efter det, den tåbelige gør ikke. Forrest Gump-visdommen ”Stupid is as stupid does” i 2000 år gammel udgave. I troen handler det kristne menneske i lydighed og tillid til dets himmelske fars gode vilje.

God forkyndelse forandrer, fordi Gud er Gud

Gud har talt, og god forkyndelse taler Gud efter. Derfor er god forkyndelse en åbenbaring af, hvem afsenderen, Gud, er. Ikke en hr. hvem-som-helst. Ikke en taler, man kan forholde sig ligegyldigt til. I det frie fald på vej ned fra Rundetårn kan et menneske forholde sig ligegyldigt til tyngdekraften i 3-4 sekunder. Derefter får ligegyldigheden en brat ende. På samme måde kan man lade, som om Gud er ligegyldig, men ligegyldigheden til trods er han uomgængelig. Hvis vi ikke erkender det nu, så når vi den erkendelse på den yderste dag. Når en uomgængelig absolut autoritet taler, har den tale indflydelse på ens liv, uanset hvad man selv tænker om talen. Og det leder mig til næste punkt.

God forkyndelse forhærder

For uanset hvordan vi forholder os til Guds tale, forandrer den os. Både forkyndere og tilhørere må bede til, at forandringen sker til omvendelse, tro og tilbedelse. Men hvis den forandring ikke sker, så forandres vi stadig, ikke til frelse, men til forhærdelse. Fjendskabet mod Gud hærdes. Vi kan ikke forholde os distanceret og neutralt til Guds ord. Ligegyldigheden over for Guds tale forandrer os ved at forhærde os. Sandsynligvis registrerer vi knap nok forandringen, for den ligger så godt i forlængelse af kræfter indlejret i menneskets natur. Men et menneske er aldrig upåvirket, når Gud Herren har talt. God forkyndelse forhærder, når budskabet afvises.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.