Forkyndelse skal være til at forstå!

|Torben Mathiesen, landssekretær i Ordet og Israel|

 

 

Da Mel Gibsons film ”The Passion of the Christ” for nogle år siden blev vist i alverdens biografer, var der en del kirkefolk, som brugte anledningen til at invitere naboen eller kollegaen med ind for at se filmen. Tanken var at bruge filmen til at pege på det kristne budskab om Jesu død og opstandelse (selvom sidstnævnte ikke får mange minutter i filmen).

Fra den tid fortælles der om en japaner, som gik i biografen for netop at se filmen i håbet om at lære noget om kristendommen. Han forlod imidlertid biografen dybt skuffet, ”for den handlede jo bare om en mand, der blev mishandlet og slået ihjel…”

Historien illustrerer, hvor vigtigt det er, at evangeliet formidles på en måde, så det også kan forstås i en kulturkreds, der ikke i forvejen kender det kristne budskab.

Et af de spørgsmål, som stilles i ”Projekt God Forkyndelse”, er nøjagtig dette spørgsmål: Er det muligt for ikke-kirkelige tilhørere at forstå forkyndelsen?

Det er et rigtig vigtigt spørgsmål, som kun bliver mere aktuelt i takt med den stigende sekularisering i det danske samfund.

Det er tankevækkende, at mens langt hovedparten af forkynderne i undersøgelsen har svaret bekræftende på dette spørgsmål, så er det faktisk under halvdelen af tilhørerne, der er enige i, at ikke-kirkelige tilhørere ville kunne forstå forkyndelsen.

Hvis tilhørerne har ret i, at forkyndelsen ofte ikke kan forstås af ikke-kirkelige tilhørere, så kan forkyndelsen være både central og bibelsk forankret – og alligevel efterlade søgende tilhørere dybt skuffede…

Hvordan sikrer man, at forkyndelsen kan forstås?

Spørgsmålet er komplekst, men ét af svarene kunne være, at forkynderen lærer af Jesus, også når det gælder at have fokus på den erfaringsverden, som tilhørerne har.

Når Jesus fortalte lignelser, tog han således udgangspunkt i tilhørernes hverdag. Fx fortalte han en lignelse om et mistet får, som en (mandlig) hyrde havde mistet. Denne lignelse rettede sig særligt mod mænds erfaringsverden. Bemærkelsesværdigt nok valgte Jesus i samme forbindelse også at fortælle en tilsvarende lignelse fra kvinders erfaringsverden, nemlig lignelsen om den tabte mønt i hjemmet, hvor det er en kvinde, der leder efter – og finder – det tabte.

Udfordringen og spørgsmålet til os, der er forkyndere, er, om vi i tilstrækkelig grad formår at bygge bro mellem Bibelens budskab og den sekulariserede tilhørers erfaringsverden?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.