Tale er GULD – tavshed er SVIGT

Ord.

Det er som om, de er gået af mode. De er devalueret i vores samfund. Ord er på en eller anden måde ikke så meget værd som handlinger længere. Talk is cheap, siger vi. Det er billigere at tale end at gøre.

Den samme opfattelse af ord har måske sneget sig ind i bevidstheden hos os i menighederne, kirkerne, missionshusene, og hvor vi ellers mødes i kristne forsamlinger. Så vi heller ikke længere regner ordene for at have samme værdi, som vi gjorde engang.

Bevidst eller ubevidst kan det være sådan. Ord er gået af mode. Men de har jo også været her siden jordens skabelse, så måske er det forståeligt nok!

Evangeliet kan ikke forkyndes uden ord

Men man kan ikke forkynde evangeliet uden ord. Og uanset, hvor populært det er at citere Frans af Assisi for at skulle have sagt: Prædik evangeliet. Brug ord om nødvendigt! så bliver det aldrig sandt – og han har i øvrigt heller ikke sagt det, så vidt vides.

Man kan naturligvis ønske sig, at forkyndere lever et liv efter det evangelium, som de prædiker. Livet betyder meget for ordenes troværdighed. Det bekræfter Projekt God Forkyndelse. Men det betyder ikke, at ordene kan undværes. På ingen måde.

Fornyet tillid til Gudsordet

Derfor vil vi med Projekt God Forkyndelse minde om ordene – de ord, som endnu giver genlyd efter tusinder af år: I begyndelsen …

For i begyndelsen skabte Gud alting, og han var Ordet. Gud talte, og det talte blev til. Ja, intet blev til uden om Ordet. Ordet var liv og blev til liv og livlige manifestationer, som bredte sig ud og op og ind i ét virvar. Og Ordet blev kød og kom til jorden; levede og døde og opstod igen og fór til himmels. Og nu går vi med ordene om ham, som det hele handler om: Jesus.

Lad os aldrig være hævet over at tale ord om ham. Lad os gå ud og forkynde evangeliet – ikke med ord om nødvendigt; men fordi ord er livsnødvendige for at forkynde evangeliet.

Vores ønske med Projekt God Forkyndelse er at skabe fornyet tillid til Gudsordets kraft og relevans. Ordet, som er sønnen, Jesus Kristus, og Ordet, som er bogen, Bibelen. Vi vil inspirere til et aldrig afsluttet arbejde med at trænge dybere ind i det Ord, give det mund og mæle i vores tid og bygge bro, så det opleves relevant og bliver en kilde til tro.